Inhoud - Overzichtspagina

De structuur van de website is als volgt: bovenaan ziet u een navigatiebalk met de vijf verschillende pagina’s, daaronder vindt u telkens per pagina een inhoudstafel . Op de hoofdpagina vindt u allereerst mijn CV, rechts daarvan het overzicht van de stagelessen met desbetreffende data en tijdstippen. Onderaan links vindt u mijn stagefocus terug, rechtst daarvan de persoonlijke eindevaluatie. 

Elke school waar ik stage heb gelopen heeft een eigen pagina. Links bovenaan is er de basisinformatie en inhoudelijke verkenning over de school, daaronder een korte samenvattende ervaring. Rechts vindt u de feedback van de stagementor. En onderaan vindt u telkens de stagelessen en korte inhoudelijke uiteenzetting, hyperlinks naar voorbereidingen of presentatie op externe Google documenten en een bondige reflectie. 

De website werd ontworpen op een donkere achtergrond met lichte typografie, donkere ontwerpen op beeldschermen besparen de energie en verkleinen de ecologische voetafdruk. Moest u het nodig achten kan u de Lezer modus (icoon helemaal rechts op de adresbalk) van uw browser gebruiken.

Curriculum Vitae

Vincent Vander Cruyssen (°1992 België) is Grafisch ontwerper en Multimedia kunstenaar.

In 2016 studeerde ik met grote onderscheiding af als Master in de Beeldende Kunsten (Grafisch Ontwerp) aan Sint Lucas School of Arts Antwerp

Ik ben gepassioneerd door alles wat met kunst, geluid en design te maken heeft. Ik heb een uitgebreid palet aan technische vaardigheden. 

Opleidingen

2019 – 2020 Educatieve Master in de Beeldende kunsten LUCA School of Arts Brussel
2012 – 2016 Magna cum laude Master in Grafisch Ontwerp Sint Lucas School of Arts Antwerpen
2010 – 2011 Undergraduate Digital Arts & Entertainment Howest Kortrijk
2008 – 2010 Middelbaar school diploma Multimedia design Stedelijk Lyceum Cadix Antwerpen
1997 – 2010 Academie voor Schone Kunsten Kontich

Werkervaring

2017 – 2019 Multimedia Guru bij FEDERAL MOGUL MOTORPARTS
2016 – 2017  Freelance Grafisch/Motion ontwerper voor diverse klanten
2015 Stagiair bij MIRROR MIRROR, Bureau voor visuele communicatie
2012  Freelance Illustrator voor K. Van Walleghem en andere
2011 – 2017 Freelance 3D Visualisatie voor 3DVV en diverse klanten
2011 Freelance Webdesign voor LANDVOGEL en diverse klanten
2010 Stagiair bij MONSIEUR MOIRÉ, Grafisch ontwerpbureau
2008 – 2010 Freelance schrijver voor TUTS+

Overzicht stagelessen

SCHOOLTYPEDATUMTIJDSTIP
KASKA DKOCreatief atelier (Observatie)maandag
06 januari
18u00 – 21u30
KASKA DKOBeschouwend atelier (Observatie)maandag
13 januari
18u00 – 21u30
Academie KontichGrafiek volwassenen (Observatie)woensdag
22 januari
18u30 – 22u00
Academie KontichBeeldatelier 4LG (Observatie)woensdag
05 februari
13u30 – 17u30
KASKA DKOBeschouwend atelier (Raster-Noton)maandag
10 februari
18u00 – 21u30
Academie KontichBeeldatelier 4LG (Robottheater 1)woensdag
12 februari
13u30 – 17u30
Academie BerchemDigitaal beeldatelier 1 (Optische illustratie)vrijdag
14 februari
17u30 – 21u00
Academie BerchemDigitaal beeldatelier 1 (Dimensionaal)vrijdag
21 februari
17u30 – 21u00
Academie KontichBeeldatelier 4LG (Robottheater 2)woensdag
04 maart
13u30 – 17u30
Academie KontichGrafiek volwassenen (Initiatie Illustrator)woensdag
04 maart
18u30 – 22u00
ABK MortselBeeldatelier met digitale en audiovisuele accenten (Observatie)vrijdag
06 maart
18u00 – 21u30
KASKA DKOCreatief atelier (Blender studioshot 1)maandag
09 maart
18u30 – 22u00
Academie KontichGrafiek volwassenen (Lijnstukken)woensdag
11 maart
18u30 – 22u00
ABK MortselBeeldatelier met digitale en audiovisuele accenten (Constructivisme) AFGELASTvrijdag
13 maart
18u00 – 21u30
KASKA DKOBeschouwend atelier (Generatieve kunst) AFGELASTmaandag
16 maart
18u00 – 21u30
ABK MortselBeeldatelier met digitale en audiovisuele accenten (Beeld en geluid) AFGELASTvrijdag
20 maart
18u00 – 21u30
KASKA DKOCreatief atelier (Blender studioshot 2) AFGELASTmaandag
20 april
18u00 – 21u30

Stagefocus

Mijn stage was hoofdzakelijk gefocust op het digitale domein. In de roeping tot leraar-kunstenaar en de aanloop naar mijn stage stelde ik mezelf de vraag of digitale technologie de beeldende kunsten toegankelijker maakt. Werkt digitale technologie democratiserend? 

Wat is de educatieve impact dat digitale technologie kan hebben op de vrije kunsten? Waar bevinden zich de verschillen in technologische geletterdheid tussen bijvoorbeeld leeftijdsgeneraties? Waar komt de technologie binnen? Is het wel degelijk toegankelijk of is het een geprivilegieerd iets? Hoe kan ik als leraar-kunstenaar die de digitale materie inhoudelijk en technisch rijk is brengen tot leerlingen? 

Deze laatste vraagstelling gaat gepaard met mijn eigen achtergrond. In 2016 studeerde ik af als Master in het Grafisch ontwerp. Met grote onderscheiding maakte ik mijn studie af aan de hand van een multimediale audiovisuele digitale installatie. Die bewoog zich dus niet uitsluitend over het digitale terrein, maar was ook fysiek aanwezig. Een van de vele bouwstenen van dit project waren mijn individuele ervaringen in de digitaliserende wereld. Alsook ging het werk beeldend en auditief dialoog aan over het digitale als materie. 

Voorafgaand aan mijn studie Grafisch ontwerp had ik ook twee jaar Bachelor Digital art and entertainment genoten te Kortrijk. Mijn humaniora werkte ik af met een diploma Multimedia technieken aan het Lyceum Cadix te Antwerpen. Ik ging als kind en adolescent naar de tekenschool in Kontich. Toen ik tien jaar was bouwde ik mijn eerste website op een computerkamp. Het digitale domein is dus altijd aanwezig geweest, iets waar ik haast in ben geboren. 

Daardoor wil ik hier op educatief niveau ook verder onderzoek over voeren. De verschillen in opvoeding, onderwijs en afkomst kunnen grote gevolgen hebben hoe er met technologie wordt omgegaan. Deze media kunnen een enorm rijke vorm van expressie zijn. Deze sterkte wil ik brengen tot anderen. 

Na mijn studie Grafisch ontwerp heb ik even gefreelanced. Ik deed enkele commissies in Grafisch ontwerp, Motion ontwerp en 3D visualisaties. Ik ben geen geboren entrepreneur en nam al gauw een vaste baan aan in een groter bedrijf. Daar kwam ik terecht in het marketing-team. Ik haalde hier op verscheidene vlakken veel genoegen en ervaring uit, maar er bleef een ongevulde leegte. Ik had onder meer niet het gevoel de samenleving te bevorderen. 

Buiten de professionele baan kon ik mij zelden concentreren op de eigen praktijk. Het triggerde een zekere creatieve lust buiten de werkuren, maar het bleef buiten de werkuren. Na het scheiden van onze wegen was het voor mij de uitgelezen kans om de specifieke lerarenopleiding te gaan volgen. Iets wat me al langer was betoogd door leerkrachten en docenten. Zij zagen een groot potentieel in mijn technologische vaardigheden, een gemis in vele scholen of iets wat nog sterk uitgebreid kan worden. Het doorgeven van kennis spreekt me enorm aan. Mijn benadering is er een van leraarschap, educatie en aan kunst doen. Ook het eeuwig leerling blijven vind ik enorm belangrijk. 

Eindevaluatie

Desondanks de corona crisis kon ik toch meer dan de helft van mijn stage-uren afwerken. Jammer genoeg konden geen enkele van mijn stageplekken een digitaal lesgevend alternatief aanbieden. Ik ben wel nog bezig een portfolio pakket samen te stellen voor het Kaska DKO. Annemie van ABK Mortsel heeft me uitgenodigd de gemiste lessen te geven op een latere datum. Raphaël en andere leerkrachten van de Academie Kontich boden me aan workshops te geven met een digitaal karakter. 

Voor ik aan deze Master begon, dacht ik uitsluitend les te gaan geven aan volwassenen. Ik had geen enkele ervaring kinderen of jongeren te begeleiden. Ik vond het moeilijker om voor kinderen en jongeren te staan dan voor volwassenen. Bij volwassenen gaat het dialogeren haast vanzelf. Toch was de uitdaging les te geven aan een jonger publiek rijk aan ervaringen en is het iets wat ik verder wil ontdekken. 

Naar de toekomst toe wil ik het volgende verbeteren. Ik wil meer momenten weten zoeken wanneer de aandacht zich kan richten op wat zich zou kunnen onthullen. Leerlingen kunnen op deze manier ook vinden waar ze niet op zoek naar waren gegaan. Dit vereist een oplettendheid van mij en de leerlingen. Voor mij als leraar is er een mentale en fysieke alertheid nodig om deze momenten te kunnen grijpen. 

Ik wil leerlingen doen leren kijken en mogelijkheden laten opzoeken. Leerlingen warm maken om uit te proberen en te experimenteren, de mogelijkheid geven te falen en hieruit te leren. Het is belangrijk te kijken hoe andere leerlingen leren, ik verplaats me in de groep leerlingen om deze momenten aanschouwelijk te kunnen maken. 

Ik wil beter worden in het werk van leerlingen te kunnen beschrijven in een objectieve taal met een neutrale kijk. Een taal die leerlingen ook horen rijk te worden. 

In klaslokalen zweeft er vaak een onvoorspelbare wolk rond, die moet ik zoals een schaker meerdere stappen weten voor zijn. Zo wordt ik meer bewust van wat er mis zou kunnen lopen of van reacties van leerlingen die ik niet meteen zou verwachten. Ik denk dat dit voornamelijk met ervaring gepaard gaat. 

Als leraar moet ik momenten weten benoemen wanneer de leerlingen zichzelf overstijgen. In een beperkte stageperiode is dit uiteraard moeilijker te vatten aangezien ik niet het gehele traject van een leerling heb kunnen volgen. 

Leerlingen moeten hun grenzen kunnen ontdekken en overwinnen. Jongeren moeten ook weten waar bepaalde grenzen ophouden. Ik moet meer inspelen op gebeurtenissen binnen de klas, wanneer jongeren zich niet gedragen moet ik daar op ingaan en hen de juiste begrenzingen weten stellen. Vaak negeerde ik bepaalde problemen en ging ik verder met mijn leerstof, deels door tijdsgebrek aangezien ik een bepaald doel voor ogen had, maar eveneens door mijn bescheiden ervaring met jongeren. 

Ik vind dat studeren en onderzoeken niet per se vanuit een autoriteit horen te komen, er is wel een bepaalde houding nodig die leerlingen weet aandachtig te houden. 

Ik wil aan de hand van waarneming en toepassingen van meerdere multimediale technieken leerlingen leren zoeken naar verbindingen uit de omgeving. Het multimediale moet verder gaan als uitsluitend het digitale. Er moet geschetst, geschilderd, gefotografeerd, gedrukt, geknipt en geplakt kunnen worden. En op de juiste momenten kan bepaalde software aangeleerd worden, ik wil dat dit op een vrijere manier gebeurt dan dat ik in mijn stagelessen had gebracht. Mijn lessen vertrokken vaak vanuit een voorbeeld en een softwarepakket te gebruiken als instrument, dit kan nog verder ontrafeld worden. Technieken kunnen individueel gekozen worden door de leerlingen en moeten niet vanuit mijn autoriteit komen tenzij het echt belangrijk is een bepaalde basis onder de knie te hebben. Media en materiaal moet vrij gebruikt worden om tot een onbegrensd persoonlijk onderzoek te komen. Wanneer leerlingen bepaalde ontdekkingen doen moet ik dit nog meer weten delen met de klas. Ik wist dit vaak te doen, maar ik weet zeker dat ik gemiste kansen heb laten liggen. 

Een groot aantal verwijzingen en interessante bronnen heb ik op tafel kunnen leggen. Het is belangrijk de vele aanrakingspunten van de leefwereld van leerlingen te kunnen vinden. Leerlingen moeten zelf op onderzoek gaan en eigenzinnige oplossingen vinden. Het is aan mij als leraar hierin hun koers te laten varen en hun richtingen te kunnen aanwijzen. 

Het delen van technieken aan de hand van voorbeelden was een gemakkelijke manier van lesgeven, maar leidde soms tot beperkt onderzoek waardoor leerlingen zich vastklampte aan wat ik als voorbeeld aangaf. Het is wel belangrijk technieken voor te doen, maar die moeten misschien op een kleinere schaal gebeuren en niet als een soort instructievideo naar voor worden gebracht van begin- tot eindpunt. 

Ik heb enkele alternatieve gebieden doen ontdekken zoals bepaalde open source softwarepakketten. Ik acht dit zeer belangrijk en wil dit nog verder uitbreiden. 

Het is belangrijk als leraar een persoonlijke benadering aan te gaan, een te worden met de groep ter ondersteuning en motivatie. De klasomgeving mag of moet levendig zijn, er moet verbondenheid ontstaan tussen leerlingen, samen moeten we de hedendaagse wereld weten te onderzoeken. Leerlingen moeten dit ook op eigen tempo kunnen doen, naar hun individuele noden en moeten bewust worden van een diverse wereld. 

Ik heb enkele vormelijke en technische vakjargons kunnen aanbrengen bij leerlingen en vind het belangrijk dat hun woordenschat over de actuele beeldvorming en hedendaagse kunst verbreed. Ook moet er een zekere kunsthistorische wijsheid gekweekt worden. 

Beter leren kijken, luisteren, assertiever zijn en mij beter kunnen bewegen in en voor een groep zijn mijn grootste uitdagingen.