Inhoud - Stage Academie Berchem

Info

VISIE
wij zijn de stad | de academie is een deel van een grootstad. Ze gaat in dialoog met de stad van vandaag. Samen zoeken we antwoorden. Zo is de academie vanuit haar eigenheid een afspiegeling van de tijd.
warm en open klimaat | de academie is een plek van warme, open ontmoetingen.
leerkracht-kunstenaar | de academie staat garant voor kwaliteit, professionaliteit en passie. De leerkracht-kunstenaar stimuleert de leerling.
permanente groei | de academie doet mensen groeien. Leerlingen, medewerkers en leerkrachten kunnen er openbloeien.
traditie en vernieuwing | respect voor wat we kunnen leren van traditie vormt het fundament. De academie biedt daarnaast ruimte voor experiment. Vakmanschap is de rode draad doorheen stijlen, tijden en disciplines.
grenzen verleggen | in de academie leren we anders kijken naar de dingen en de wereld om ons heen. De academie moedigt leerlingen aan om op eigen tempo en volgens eigen draagkracht grenzen te verleggen.

MISSIE
Academie Berchem is een inspirerende thuishaven in een grootstad, waar iedereen zich artistiek kan ontplooien.”

Ervaring

Mijn eerste stageplek die ik wist vast te leggen was de Academie van Berchem, deeltijds kunstonderwijs onder het Stedelijk Onderwijs. Daar maakte ik in het vorige semester onder het vak stage exploreren reeds kennis met de leerkracht Goele de Beuckeleer, zij is stagecoördinator en geeft onder andere het Digitaal Beeld Atelier voor jongeren. Hier werd me meteen duidelijk dat deze jongeren een grote ontwikkeling hadden genoten op het digitale, technologische en elektronische vlak. De school heeft een rijke aanbieding aan richtingen. In het Digitaal Beeld Atelier ontmoette ik een vrij homogene groep jongeren, dit op vlak van sociale en financiële welvaart. Voor hun is digitale technologie iets zeer toegankelijk. Het is het water waarin ze zwemmen. Dit merkte ik ook op hoe ze uiterst intuïtief omgingen met de media en woordenschat die ik aanreikte. Ze waren vaak sneller mee dan ik initieel had voorbereid. Het was geen makkelijke groep, het waren uitsluitend jongens: wild, jong van karakter, puberend, paradoxaal in opvattingen en gedragingen. Op verschillende vlakken was er veel rijkdom, op andere vlakken minder. Zij hadden geen achtergrond in Deeltijds Kunstonderwijs. Zij kwamen niet perse naar deze buitenschoolse activiteit om aan beeldende kunst te doen, zij kwamen meer op het woord digitaal af. 

 

Feedback Goele

Academie Berchem Feedback Goele De Beuckeleer.pdf

Hele leuke opdracht, dit sluit helemaal aan bij de interesse van de jongeren! Je stappenplan was zeer helder en goed voorbereid. Probeer tijdens de voorbereiding je ook nog af te vragen wat je precies wil bereiken. Welke doelstellingen heb je voor ogen? Probeer tijdens je les dan voldoende aandacht te geven om deze trachten te bereiken. Vergeet de kunstzinnige doelstellingen niet.

Deze jongeren werken graag snel om een resultaat te hebben en zijn tevreden met een ‘effect’. Het is goed dat je de techniek grondig begeleid, maar vergeet geen feedback te geven over het beeld en compositie. Het is dan goed om voorbeelden van klasgenoten te laten zien die wel wat dieper op het beeld hebben gewerkt en op deze manier hen met een concreet voorbeeld van een klasgenoot aan te moedigen.

Als je een demonstratie doet, verifieer dan eerst of iedereen rond jou is komen staan en ook aandachtig is.

Bij de demonstratie ga je vrij snel. Ik veronderstel dat je dit deed om het eindresultaat al te kunnen laten te laten zien, maar het waren te veel stappen om te onthouden. Sommige leerlingen haakten ondertussen af en gingen al zelf uitproberen nog voordat je klaar was met je uitleg. Probeer tijdens de uitleg al te verifiëren of iedereen het heeft begrepen. Als je dat alleen op het einde doet, gaan de leerlingen het niet durven zeggen als ze het niet hebben begrepen.

Probeer sneller op de bal te spelen, soms iets klassikaal of per twee te hernemen wanneer een vraag interessant lijkt voor ook de andere klasgenoten.

Als leerkracht moet je er staan. Je hebt nog niet het zelfvertrouwen om de klas in de hand te hebben. Je focust je soms te hard op een individuele leerling terwijl de anderen het uithangen. Dit is een moeilijke groep, maar door er niets van te zeggen, geef je hen de toestemming om zich storend te gedragen.

De insteek van de opdrachten zijn origineel en sluiten heel goed aan bij de interesse van de doelgroep. Tijdens het lesgeven is de focus sterk op techniek gericht, waardoor de kunstzinnige doelstellingen wat vergeten worden. De leerstof is erg goed voorbereid, Vincent staat open voor feedback en zijn houding om bij te leren is zeer positief. Het is geen evidentie om aan deze klasgroep les te geven. Als stagiair ontbrak hem nog aan werk ervaring om als opvoeder kordaat op te treden wanneer nodig. Ik zie hem zeker als goede lesgever in het werkveld staan!”

Digitaal beeldatelier 1

Observatie (2019)

Mijn observatie van de klasgroep digitaal beeld atelier voor jongeren gebeurde al in het vorige semester. Ik gaf aan hen in het vorige semester ook al tweemaal actief les. Ik kende de groep al zeer goed, zij begonnen mij ook al te kennen. Ze wisten wat mijn capaciteit waren, ze hadden in het vorige semester al een zeker respect voor me opgebouwd. Ook al is het een moeilijke groep die je vast moet houden zaten ze toch door hun interesse vastgeklampt aan mijn lippen. In het vorige semester gaf ik enkele initiaties 3D. 

Optische illustratie (vrijdag 14 februari)

In mijn eerste les gaf ik aan de hand van Adobe Illustrator en voorbeelden uit de kunstgeschiedenis van optische kunst enkele opdrachten. Ik vatte de les aan met wat kunstgeschiedenis voornamelijk gericht op Victor Vasarely en een boek dat ik mee had om hen zo warm te maken voor de vibrerende beelden die hij creëerde. Ook was er de techniek van één illustratie op wit en op transparant papier om zo moiré-patronen te creëren. Er was dus een hele resem aan nieuwe beeldende en technische aspecten en woordenschat die de leerlingen leerde kennen. Hun interesse was vrijwel meteen opgewekt. Ik gaf de les aan de hand van projectie en doorliep stappen waarbij ze enkele technieken konden aanleren voor het creëren van afbeeldingen naar voorbeeld. Ze waren zeer snel mee, maar soms bleef het voor enkelen bij het effect en geraakte ze snel afgeleid. Ik moest ze blijven triggeren een veelheid aan beelden te maken. Een fout die ik maakte was te veel te focussen op voorbeelden en klampte ze zich hier aan vast. Ik moest hen duwen te experimenteren en verder te gaan. Ik had de technieken moeten aanleren zonder dat er een eindresultaat uit kwam. Ik behoef een andere manier te vinden die leidt tot interessante creatieve resultaten. 

Voorbereiding Academie Berchem – Digitaal beeldatelier (Optische illustratie) – Vincent Vander Cruyssen – Educatieve MA ABK.gdoc

Dimensionaal (vrijdag 21 februari)

Mijn tweede les was een verderzetting van vorige les. Uit vorige les waren tweedimensionale vectoriële beelden gekomen, deze hebben we omgezet in iets driedimensionaal. Ook gaf ik enkele aanzetten tot het boetseren in een 3D-omgeving. Dit vonden ze zeer tof. 

Voorbereiding Academie Berchem – Digitaal beeldatelier (Dimensionaal) – Vincent Vander Cruyssen – Educatieve MA ABK.gdoc