Inhoud - Stage Academie Kontich

Info

“Academie Kontich verwelkomt iedereen met een open geest, met of zonder voorkennis. We dagen je uit en begeleiden je doorheen je persoonlijk traject, steeds afhankelijk van je eigen mogelijkheden. Vanop één van de mooiste en meest inspirerende plaatsen van onze gemeente durven wij resoluut kiezen voor de weg van de geleidelijkheid. Een begeesterd leerkrachtenteam staat klaar om samen met jou deze weg te bewandelen.”

https://www.academiekontich.be/

Ervaring

Mijn derde stageplek die ik wist vast te leggen was de Academie voor Schone Kunsten te Kontich. Een academie waarin ik zelf vanaf het eerste leerjaar als zesjarige tot mijn achttien jaar in het zesde middelbaar les volgde. Onze familie heeft een nauwe band met deze school. Ik genoot beeld ateliers waar ik meerdere leerkrachten en leerlingen heb leren kennen. Een van die leerkrachten was Raphaël Vandeputte, iemand die mezelf en ook mijn broer nog les heeft gegeven. Toen we nog tieners waren. Hij is een grote inspiratie op digitaal vlak, maar ook de invloed die hij had op mijn muzieksmaak, het elektronische, het technologische, het futuristische van de jaren 80, 90 tot nu. Van Kraftwerk tot Autechre tot nog veel verder. Af en toe zie ik hem nog dj’en in en rond Antwerpen. Ook de tentoonstellingen waar hij zijn werk presenteert ontgaan me zelden. Het is altijd een genoegen om hem tegen het lijf te lopen. Het was voor mij een evidente keuze om eens aan zijn deur te gaan kloppen of ik al dan niet bij hem stage kon lopen.

Raphaël bood me onder andere aan les te geven aan kinderen van het vierde leerjaar, iets waar ik zelf eerst twijfelachtig tegenover. Echter leek dit me wel een goede opportuniteit en uitdaging. Een uitdaging die ik wou aangaan. Een andere reden waarom Raphaël me over de streep wist te trekken was omdat de Academie van Kontich net in volle voorbereiding voor de open academiedag bezig was. Veertien maart, ironisch genoeg een dag na het in quarantaine gaan van het Belgisch Koninkrijk. Het onderwerp van de open academiedag en de tentoonstelling die daarbij gepaard ging was Robotica en Automatica, hier waren ze al een heel jaar thematisch rond aan het werken. Een uitgelezen kans om hier iets rond te verzinnen. Raphaël was al bezig met enkele opdrachten waarbij ik makkelijk kon aansluiten. Ook gaf ik les aan de volwassenen van de vrije grafiek, allemaal van gepensioneerde leeftijd. Daar mocht ik iets digitaal brengen.

Ik had met Raphaël een sterk contact en heb met hem een dagje samengezeten op zijn appartement, half-atelier half-living half-dj booth, waarbij we brainstormde over de opdracht. Ik verzon Ipad-filmpjes te maken met de kinderen in een robot theater. Uitgelezen kans om het digitale te verwerken in deze les, normaal wordt er in Kontich zelden of nooit aan de kinderen digitale les gegeven. Raphaël is leerkracht, kunstenaar en DJ. Het lesgeven aan de volwassenen van de grafiek was eveneens zeer boeiend.

 

Feedback Raphaël

Academie Kontich Feedback Raphaël Vandeputte.pdf

“Naast een duidelijke start met een stappenplan bij het begin van de les, mag je tijdens de les individuele situaties aanwenden om klassikaal te tonen hoe iets wel of niet werkt. Zo ontstaan nieuwe leermomenten. Het helpt om zaken die jij ziet gebeuren te tonen en toe te lichten. 

→ Let bij het toespreken van een groep op je ademhaling, je kan nogal stil praten (voor een grote groep kinderen). Een goed, duidelijk stappenplan bij de introductie helpt om iedereen mee te nemen van bij het begin. Wees vlot, duidelijk maar las ook pauzes in. Geef de leerlingen de kans om de stof te laten binnenkomen. Herhaling op verschillende momenten in de les kan geen kwaad. 

Vincent heeft een heel rustige aanpak getoond die goed werkt bij een iets ouder publiek. De onstuimige kinderen van woensdagmiddag waren moeilijker. Toch heeft de klasgroep genoten van zijn lessen.

Vincent toonde een grote inzet en heeft veel voor en na werk geleverd. TOP!!

Een open geest en een levendige verbeelding. Een grote vakkennis op zijn gebied. 

Tijdens de avondlessen werd duidelijk dat je de volwassen leerlingen enthousiast en gemotiveerd krijgt om zich te verdiepen in de door jou aangeboden stof. Een vak zoals digitaal beeld atelier voor +18 zou ideaal zijn voor een leerkracht als jij!”

Beeldatelier 4LG

Observatie (woensdag 05 februari)

Ik observeerde het beeldatelier voor de vierde lagere graad, dat zijn dus kinderen van het vierde leerjaar rond de tien jaar oud. Raphaël geeft op woensdag twee klasgroepen achter elkaar les, telkens in blokken van twee uur met een korte tussenpauze. Tijdens mijn observatie waren de kinderen bezig aan in eigen gemaakte boekjes te tekenen en ontwerpen. Dit rond het thema Robotica / Automatica van de aanstaande tentoonstelling en open academie dag. Hierin had Raphaël hen de opdracht gegeven robots te verzinnen, allerhande toestellen en tuigen die zij zouden aantreffen in de toekomst. Een zeer vrije opdracht, waarbij ze hun gehele creativiteit kunnen uiten. Dit deden ze aan de hand van tekenen, stiften, kleuren, knippen en plakken. Ook maakte ze voor dit boekje een kaft. Dit kwam in een groter geheel terecht, een soort kast met kleine doosjes, die op de tentoonstelling geopend zou kunnen worden. 

Raphaël heeft een zeer vlotte manier van communiceren met de kinderen. De opdracht kan hij zeer duidelijk naar hun niveau toe overbrengen. Hij kan ze echt warm en enthousiast maken. En op de nodige momenten op hun plaats zitten. Daarin komen de grote verschillen tussen de twee groepen naar boven. De eerste groep is een eerder gemengd publiek van jongens en meisjes met enkele wildere kinderen. De tweede groep bestaat uitsluitend uit meisjes en is iets ouder van karakter, ze zijn stiller en aandachtiger. Raphaël voorziet voldoende terugkoppelmomenten, hij maakt alert wanneer leerlingen bepaalde zaken moeten aanleren. Hij kan de klasgroep bij elkaar sprokkelen om bepaalde beeldende of technische aspecten tot de groep te brengen, zodat iedereen mee blijft. Ook zorgt hij ervoor dat ze aandachtig met een opdracht bezig blijven. Dat ze niet op bepaalde momenten stilvallen of niet weten wat te doen.  

Robottheater 1 (woensdag 12 februari)

Voor de eerste les van mijn pakket onder de titel Robottheater maakte ik al enkele voorbereidingen dagen voor de les om de leerlingen op een goed spoor te zetten. Het opzet was een soort theaterdoos te produceren: een kartonnen doos met gleuven en een open voorkant waarin ze rekwisieten zouden kunnen plaatsen, achtergronden voor ontwerpen en met zelfgemaakte robotjes poppenkast spelen. Deze doos ging ook op de open academie dag terecht komen. 

Voor deze eerste les zette ik uiteen wat ze gingen doen en vertelde hen dat het een verderzetting was van de ontwerpen of bedenksels die ze maakten in voorgaande lessen, het verzinnen van robots en allerhande futuristisch tuig. Ik legde uit dat we van deze tot nu toe niets zeggende doos een theater gingen maken. Ik stelde voor de klasgroep te splitsen in werkgroepen waarbij ze per groep een andere opdracht kregen, dit naar eigen keuze. Ik verdeelde het theater in drie aspecten: we hadden achtergronden of backdrops nodig, rekwisieten nodig, voorwerpen die ze in de toekomst zouden aantreffen op schaal en het laatste waren kleine poppetjes naar grootte van het hand die ze zouden kunnen bewegen in de doos. Ik verteld hen ook dat we hier animaties of filmpjes met gingen maken. 

Ik bracht enkele technische aspecten van een theater naar boven, woordenschat die ze misschien nog niet goed kende. Ik stelde hen vragen of ze hier met bekend waren en toonde hen ook enkele voorbeelden of manieren waarop ze de drie verschillende dingen zouden kunnen ontwerpen en uitwerken. Ik deed deze les op gelijkaardige manier voor de twee verschillende groepen. 

 

Voorbereiding Academie Kontich – Beeldatelier 4LG (Robottheater 1) – Vincent Vander Cruyssen – Educatieve MA ABK.gdoc

Robottheater 2 (woensdag 04 maart)

In deze tweede les in hetzelfde pakket ging ik de leerlingen verder laten werken aan hun voorgaande ontwerpen van de theaterdoos. Ook ging ik de groep splitsen in kleine groepjes voor het filmen van een klein verhaal dat ze moesten verzinnen. Een verhaal waarbij ze de robots, rekwisieten en achtergronden konden gebruiken en zo een vignette konden uitbeelden over deze toekomstige figuren. Wat deden deze figuren in die ruimte? Wat is hun functie? En dergelijke meer. Ik ging de les laten verlopen in een soort cyclus waarbij om de tien-twintig minuten een ander groepje hun filmpje kon maken. Alvorens dit te doen moesten ze een script bedenken over wat ze gingen filmen. Ook belichtte ik de de theaterdoos zodanig dit goed in beeld kwam. 

We gebruikten Ipads voor het filmen en legde hen uit hoe ze iets degelijk in beeld konden brengen, centreren op de actie. De kinderen waren wilder dan voordien, wat het niet gemakkelijk maakte dit nieuwe medium toe te lichten. Misschien ook omdat het zo verschillend was van wat ze gewoon waren, door mij als externe persoon en alle nieuwigheden was de eerste groep zeer wild. De communicatie verliep dusdanig soms moeilijk. 

Ik had voornamelijk gefocust op de productie en had een einddoel voor ogen. Raphaël smeet me bij wijze van spreken voor de haaien. Mezelf beheersen of mijn stem als het instrument gebruiken vond ik bij momenten bijzonder moeilijk. Maar uiteindelijk mogen de resultaten er zeker en vast zijn, jammer genoeg konden die door de crisis tot op heden niet vertoond worden. De tweede groep was een veel rustigere en luisterzame groep en ging de les ook vlotter. Ik kon de fouten die ik maakte bij voorgaande groep bijsturen, zodanig dat de hele klas constant bezig was.  

Voorbereiding Academie Kontich – Beeldatelier 4LG (Robottheater 2) – Vincent Vander Cruyssen – Educatieve MA ABK.gdoc

Grafiek volwassenen

Observatie (woensdag 22 januari)

De grafiek voor volwassenen op woensdagavond wordt eveneens gegeven door Raphaël. Het lokaal van de Academie voor de grafiek is zeer ruim, er staan vele toestellen voor verschillende druktechnieken. Raphaël spitsts zich voornamelijk toe op de zeefdruktechniek. De leerlingen, allemaal dames van middelbare leeftijd, zijn met een kleine groep. Vele van hen gaan al meerdere jaren naar de Academie. Er is een openheid in de klas, leerlingen druppelen bij wijze van spreken binnen. Enkele zijn al aan het werk alvorens de les begint. Ze werken verder aan opdrachten op een vrije manier. Er is een grotere zeefdrukpers die kan gebruikt worden. De communicatie tussen de leerlingen en Raphaël gebeurd vlot. Er wordt gebabbeld, gelachen, het is een zeer gelaten sfeer. Er worden op theoretische, technische beeldende aspecten gewezen. Er wordt veel over kunst gepraat. 

Initiatie Illustrator (woensdag 04 maart)

In mijn eerste actieve les gaf ik een initiatie Adobe Illustrator. De leerlingen zijn niet echt begaan met het digitale, ik kon hen hier toch voor warm maken. Illustrator leek mij een perfecte digitale instap aangezien het goed linkt met zeefdruktechnieken, voornamelijk hoe er vormelijk in gewerkt kan worden. Ik gaf enkele technieken voor het ontwerpen en plaatsen van lijnstukken, vormen, over elkaar. Overvloeien van vormen. Interessante beeldende aspecten die ik in mijn observatie terugvond en die op een digitale manier te brengen. Ook konden we deze digitale beelden gebruiken voor af te drukken op transparanten, dat het dus niet louter digitaal moest blijven. De beelden die we maakten konden we zo makkelijk naar de zeefdruk brengen. 

Voorbereiding Academie Kontich – Grafiek volwassenen (Initiatie Illustrator) – Vincent Vander Cruyssen – Educatieve MA ABK.gdoc

Lijnstukken (woensdag 11 maart)

Mijn tweede les was een verderzetting van vorige les, waarin ik hen de opdracht gaf te experimenteren met lijnstukken. Een veelheid aan beelden maken. Een van de voordelen van het digitale is dat je heel snel veel resultaat kan boeken. Door het kopiëren en plakken breng je veel variaties op eenzelfde idee teweeg. De leerlingen waren zeer ontvankelijk voor mijn lessen en technische capaciteiten. Ik kon hen in de opdrachten gemakkelijk een-op-een helpen. Ik gaf klassikale terugkoppelmomenten, lichtte verschillende belangrijke technische en beeldende aspecten toe. Ook gebruikte ik verscheidene boeken kunst literatuur waar interessante vormen in aanwezig waren. 

Voorbereiding Academie Kontich – Grafiek volwassenen (Lijnstukken) – Vincent Vander Cruyssen – Educatieve MA ABK.gdoc