Inhoud - Stage KASKA DKO

Info

“Reeds 350 jaar biedt de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen, afdeling Deeltijds Kunstonderwijs avondonderwijs aan voor volwassenen (vanaf 18 jaar). Onze creatieve opleidingen duren 4 jaar (Beeldhouwen en ruimtelijke kunst) of 5 jaar (alle andere ateliers). Tijdens de twee lesavonden per week (totaal van 8 of 10 uur per week) worden leerlingen begeleid en onderwezen in hun artistieke vaardigheden door een docent. Schilder- en tekenkunst kan ook in de namiddag gevolgd worden.

Naast volwassenenonderwijs organiseren we ook Kinderateliers (voor kinderen vanaf 6 tot 11 jaar) en Jeugdateliers (voor jongeren vanaf 12 tot 17 jaar).”

http://kaskadko.be/

Ervaring

KASKA DKO was de tweede stageplek die ik wist te regelen. Dat is het Deeltijds Kunstonderwijs naast de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen. Hier ontmoette ik Nele Willems als stagementor. Zij is grafisch ontwerper en studeerde net zoals mezelf aan Sint Lucas Antwerpen. Ook heeft ze een achtergrond in de scenografie en geeft ze momenteel verscheidene vakken op de academie. De school heeft vele studierichtingen voor jongeren maar voornamelijk volwassenen. Klasgroepen switchen doorheen het jaar van lespakket tot lespakket. Zo had ik onder meer stage te geven aan leerlingen van Productontwerp en Kunstrecensent. De leerlingen van Productontwerp gaf ik een creatief atelier, zij waren met 5 leerlingen rond dezelfde leeftijd als mezelf. Ook zaten ze in de theorieles die ik gaf samen met de Kunstrecensenten. Daarin gaf ik een uitgebreide les over Raster-Noton, een muzieklabel en kunstenaarscollectief dat me nauw aan het hart ligt. Ook bereidde ik een les voor die ik door de corona crisis net niet kon geven over generatieve kunst en ontwerp. Ik had voor het creatief atelier een tweedelig lespakket opgesteld waarin de leerlingen van productontwerp hun eigen creaties konden visualiseren aan de hand van Blender.

Portfolio-Document KASKA DKO.gdoc

Feedback Nele

KASKA DKO Feedback Nele Willems.pdf

“Je hebt een traject afgelegd in het zoeken naar lessen die aansluiten bij de noden van de leerlingen. Vanuit eigen expertise heb je de leerlingen een goed beeld gegeven van de gekozen topics. 

Je bent in de lessen erg aanspreekbaar en voorziet de leerlingen rustig van bijkomende informatie indien dat wenselijk is. De leerlingen vonden de lessen interessant en leerrijk. In de praktijkles heb je hen goed wegwijs gemaakt in een nieuw programma. Je hebt gezocht naar eenzelfde relevante inhoudelijkheid voor de theorielessen in een blok van 4 uur. Mits wat bijsturing slaagde je er ook hier in om een interessante les te voorzien. Het blijft een oefening om de nodige diepgang te geven en niet zozeer een opsomming van gelijkaardige items te vertellen om de tijd te benutten. Meer interactie met de studenten kan je daarbij helpen om aan te voelen waar je aanvullingen kan var extracted1 = maken. Bij de digitale lessen had je zo meer diepgang kunnen voorzien. Dat blijf als zelfstudie te oppervlakkig. De digitale lessen zijn niet voor alle leerlingen even makkelijk om door te nemen. Dit is ook erg moeilijk aangezien de beginsituatie van deze leerlingen erg verschilt. 

Ik vind je een erg aanspreekbare en betrokken leerkracht die zijn passie graag wil doorgeven.”

Beschouwend atelier

Observatie (maandag 13 januari)

In de beschouwende les van Nele die ik observeerde op maandag 13 januari had ze het over brand identity, huisstijlen van verscheidene merken. Ze legde een focus op hedendaagse en geschiedkundig relevanter Belgische ontwerpers. Deze les werd gegeven aan twee verschillende groepen, waarvan de leerlingen van productontwerp de informatie verder gebruikte in het creatief atelier. In dat atelier werd dan een meer technische kant uit de doeken gedaan. 

Raster-Noton (maandag 10 februari)

Ik had het deze eerste beschouwende les over Raster-Noton, een Duits muzieklabel ontstaan in de jaren ‘90 opgericht door van Oost-Duitsland afkomstige kunstenaars. Ze vormde de laatste decennia een waar wereldlijk kunstenaarscollectief. Een van de voornaamste spilfiguren is Carsten Nicolai, onder zijn artiestennaam beter bekend als Alva Noto. Ik gebruikte in de les een hele resem publicaties en maakte veel gebruik van videomateriaal. Veel wat ze doen vereist dat beeld en geluid naar voor worden gebracht. Ze stellen tentoon in galerijen en musea. Publiceren muziek waarbij een zeer unieke visuele identiteit gepaard gaat, dit linkte op die manier aan de voorgaande les van Nele. Ze treden op in verscheidene clubs, concertzalen en festivals. 

Het was voor mij een evidente keuze hierover mijn eerste theorieles te geven, het eerste wat in me opkwam. Het is voor mij een van mijn grootste inspiratiebronnen, iets waar ik op een heel directe wijze veel van afweet en bronmateriaal over kan vinden. Ik gaf de les aan de hand van powerpoint presentatie. Ook al was de klasgroep klein kwam er veel dialoog op gang die het geheel natuurlijker maakte. Nele gaf mij na de les meteen feedback en zei me dat de les goed verlopen was. Echter kon het onderwerp misschien nog breder, met meer aanrakingspunten ten opzichte van de interesses van de leerlingen. Het was uiteraard goed dat er dialoog op gang kwam, maar het was nu vooral een microcosm van een wereld die ik uit de doeken deed. 

Presentatie KASKA DKO – Beschouwend atelier (Raster-Noton) – Vincent Vander Cruyssen – Educatieve MA ABK.gslides

Voorbereiding KASKA DKO – Beschouwend atelier (Raster-Noton) – Vincent Vander Cruyssen – Educatieve MA ABK.gdoc

Generatieve kunst (maandag 16 maart AFGELAST)

Mijn tweede theorieles die ik jammer genoeg niet kon geven ging over de generatieve kunst en ontwerp. Enkele van de leerlingen van het productontwerp waren hier toevallig in een andere les met in aanraking gekomen. De les ging onder andere over de geschiedenis van generatieve kunst. Een van mijn speerpunten was het feit dat generatieve kunst haast een vastleggen is van een overgangsperiode. Veel van de thematiek uit de Westerse kunstgeschiedenis van de 20ste eeuw draagt veel verbanden met deze stroming, het heeft veel gelijkaardige doelen en principes als de welbekende kunststromingen. Het kubisme, futurisme, constructivisme, dada, neoplasticisme, minimalisme. Gaande van geometrie, abstractie tot toeval. Veel van de invloeden ging ik tekst en uitleg geven, een definitie over generatief, hoe het over de geschiedenis heen gecreëerd werd en wordt en wie de voornaamste spilfiguren zijn. Ook meer recentelijke ontwikkelingen van artificiële intelligentie of het gebruik van machine learning kwamen aan bod. Een ander uiterst belangrijk aspect is dat het in de laatste decennia sterk gefundeerd zit in de open-source community en collectieven. Ik ging het tenslotte over de vele tools hebben en nam wat literatuur en kunstpublicaties mee.

Presentatie KASKA DKO – Beschouwend atelier (Generatieve kunst) – Vincent Vander Cruyssen – Educatieve MA ABK.gslides

Voorbereiding KASKA DKO – Beschouwend atelier (Generatieve kunst) – Vincent Vander Cruyssen – Educatieve MA ABK.gdoc

Creatief atelier

Observatie (maandag 06 januari)

In het Creatieve atelier dat ik observeerde had Nele het al op een meer technische wijze over brand identity en huisstijlen, dit ging opgevolgd worden in de komende theorieles. In haar creatief atelier haalde ze een resem ontwerpers aan alvorens over te gaan tot een meer praktische uitleg van de les. Deze voorbeelden waren een inspiratie voor de leerlingen. De opdracht was zelf een huisstijl te ontwerpen voor het voorstellen van hun productontwerp, hoe ze hun product een bepaalde identiteit kunnen geven door grafisch ontwerp. In het praktische gedeelte van de les deed ze verscheidene interface-elementen en functies van Adobe Illustrator uit de doeken. Daaropvolgend hielp ze een-op-een leerlingen. De klasgroep is klein en de communicatie verloopte vlot.  

Blender Studioshot 1 (maandag 09 maart) / Blender Studioshot 2 (maandag 20 april afgelast)

Mijn lessen voor het Creatief atelier gingen een dubbel lespakket worden voornamelijk gericht op het softwarepakket Blender en 3D visualisatie. Ik polste tijdens de observaties bij de leerlingen en trachtte te weten te komen dat ze een sterke interesse hadden hun productontwerpen op een mooie manier te kunnen representeren. Op deze manier kunnen ze die dan publiceren of krijgen ze een duidelijker beeld van hun ontwerp alvorens tot productie over te gaan. Het gratis open source softwarepakket Blender leek me dus een perfecte keuze hiervoor. Jammer genoeg kon ik mijn tweede les niet fysiek geven, maar ik heb de leerlingen wel alle mogelijke documentatie toegestuurd om tot een goed finaal product te komen. Het was een zeer technisch lespakket. Ik gaf de les aan de hand van projectie en ging door de verscheidene benodigde stappen en belangrijke kenmerken waarop ze konden letten. Ik begon bij de basis van het programma te begrijpen, hoe er bijvoorbeeld in genavigeerd kan worden, tot andere techniciteiten zoals hoe belichting te plaatsen, het veranderen van materialen, plaatsen van een camera en dergelijke meer. Ook had ik het over de verscheidene configuraties die kunnen aangepast worden om uiteindelijk tot een goed resultaat te komen. Aangezien iedereen nieuw was aan dit programma kon ik hier gemakkelijk twee lessen over uitbreiden. Buiten het technische aspect was er ook het beeldende aspect. In de virtuele ruimte kunnen fysieke eigenschappen worden nagebootst van de fotografie zoals type belichtingen, verscheidene effecten van belichting, atmosfeer, reflectie, materialen en dergelijke.